УЛАМЖЛАЛТ ТЕХНОЛОГИ

Нэгж хичээлийн нэр: "УЛАМЖЛАЛТ ТЕХНОЛОГИ

Хамрах хүрээ: 12 дугаар анги

Бэлтгэсэн багш: Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын лаборатори 23 дугаар сургуулийн багш М.Чимгээ